--*..::کلوپ هواداران یــاس و مسی::..*-- *****Lionel.IR***** Faridpalang.mihanblog.com Lionel.Mihanblog.com --------------------------------------------- http://lionel.ir 2016-02-10T08:24:40+01:00 text/html 2016-01-23T11:04:21+01:00 lionel.ir فــــر یــد Telegram.me/wewantpaypal http://lionel.ir/post/510 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/226/675846/paypal.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b>سلام دوستان...</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b>بعد از لغو تحریم ها یک اتفاق عجیب رخ داد که دست کمی از اختلاس و دزدی نداره...همانطور به پایمال شدن حق مردم مظلوم ایران منتج میشه...</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b>سایت paypal که یک بانک اینترنتی هست و امکان ارتباط مالی مردم در سراسر دنیا رو به طور یکپارچه میسر میکنه از سوی &nbsp;مسولان بی تدبیر فیلتر شد.&nbsp;</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b>پیپال امکان خریدهای اینترنتی از سایت های خارجی، پرداخت های اینترنتی و جابه‌جایی پول و تبدیل ارز در سراسر دنیا رو با امنیت کامل فراهم میکنه...</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b>شاید بعضی ها بگن خب خیلی سایت ها تو ایران فیلتر هستند، از فیلترشکن استفاده میکنیم، اما باید گفت این قبیل سایت ها که نوعی بانکداری اینترنتی رو ارائه میکنند از نظر امنیتی به هیچ عنوان اجازه دسترسی آی پی نا معتبر رو به سایتشون نمیدن و با استفاده از فیلترشکن ممکنه حتی حساب شخص رو بلوکه کنند.</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b>ما حق داریم به شکل قانونی از این خدمات اقتصادی جهانی استفاده کنیم.&nbsp;</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b>ازتون خواهش میکنم، به کمپین "ما پیپال میخوایم" بپیوندید.</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b></b></font></div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b> <div id="editorcontentcontent1_html" style="float:right;width:750px;height:450px;background:url(http://static.mihanblog.com//public/images/loading.gif) no-repeat center;position : relative;"><div class="rteDiv"><table class="rteBack" cellpadding="0" cellspacing="0" id="Buttons1_rte468846" width="740"> <tbody><tr> <td> <select style="font-family:tahoma;width:130px;margin:0px;padding:0px;hei" id="FontName_rte468846" onchange="selectFont('rte468846', this.id);"> <option value="">[فونت]</option> <option style="font-family: Mihan-Iransans;font-size: 10px;line-height: 10px;" value="Mihan-IransansLight">ایران سن‌سریف نازک</option> <option style="font-family: Mihan-Iransans;font-size: 10px;line-height: 10px;" value="Mihan-Iransans">ایران سن‌سریف معمولی</option> <option style="font-family: Mihan-IransansBold;font-size: 10px;line-height: 10px;" value="Mihan-IransansBold">ایران سن‌سریف ضخیم</option> <option style="font-family: Mihan-Nassim;font-size: 13px;line-height: 10px;" value="Mihan-Nassim">نسیم</option> <option style="font-family: Mihan-Koodak;font-size: 12px;line-height: 9px;" value="Mihan-Koodak">کودک</option> <option style="font-family: Mihan-Yekan;font-size: 13px;line-height: 10px;" value="Mihan-Yekan">یکان</option> <option value="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Tahoma</option> <option value="arial,helvetica,sans-serif">Arial</option> <option value="courier new,courier,monospace">Courier New</option> <option value="georgia,times new roman,times,serif">Georgia</option> <option value="times new roman,times,serif">Times New Roman</option> <option value="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Verdana</option> <option value="impact">Impact</option> <option value="wingdings">Wingdings</option> </select> </td> <td> <select style="font-family:tahoma;width:60px;margin:0px;padding:0px;" unselectable="on" id="fontsize_rte468846" onchange="selectFont('rte468846', this.id);"> <option value="Size">[اندازه]</option> <option value="1">1</option> <option value="2">2</option> <option value="3">3</option> <option value="4">4</option> <option value="5">5</option> <option value="6">6</option> <option value="7">7</option> </select> </td> <td><div id="showsmile_rte468846"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiley.gif" alt="Smile" title="شکلک" onclick="showSmileBox('rte468846')"></div></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/wordclean.gif" width="25" height="24" alt="clean word" title="حذف تگ های آفیس" onclick="getWordClean('rte468846')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/removeformat.gif" width="25" height="24" alt="remove format" title="حذف قالبها" onclick="rteCommand('rte468846', 'removeformat', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/superscript.gif" width="25" height="24" alt="superscript" title="توان نویس" onclick="rteCommand('rte468846', 'superscript', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/subscript.gif" width="25" height="24" alt="Subscript" title="زیر نویس" onclick="rteCommand('rte468846', 'Subscript', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/cut.gif" width="25" height="24" alt="Cut" title="برش" onclick="rteCommand('rte468846', 'cut')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/copy.gif" width="25" height="24" alt="Copy" title="کپی" onclick="rteCommand('rte468846', 'copy')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/paste.gif" width="25" height="24" alt="Paste" title="درج" onclick="rteCommand('rte468846', 'paste')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/hr.gif" width="25" height="24" alt="Horizontal Rule" title="خط افقی" onclick="rteCommand('rte468846', 'inserthorizontalrule', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/numbered_list.gif" width="25" height="24" alt="Ordered List" title="درج/برداشتن فهرست عددی" onclick="rteCommand('rte468846', 'insertorderedlist', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/list.gif" width="25" height="24" alt="Unordered List" title="درج/برداشتن فهرست نقطه ای" onclick="rteCommand('rte468846', 'insertunorderedlist', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/outdent.gif" width="25" height="24" alt="Outdent" title="کاهش فرورفتگی" onclick="rteCommand('rte468846', 'outdent', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/indent.gif" width="25" height="24" alt="Indent" title="افزایش فرورفتگی" onclick="rteCommand('rte468846', 'indent', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/hyperlink.gif" width="25" height="24" alt="Insert Link" title="افزودن لینک" onclick="insertLink('rte468846')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/unlink.gif" width="25" height="24" alt="Remove Link" title="حذف لینک" onclick="rteCommand('rte468846', 'unlink')"></td> </tr></tbody></table><table class="rteBack" cellpadding="0" cellspacing="0" id="Buttons2_rte468846" width="740"> <tbody><tr> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/undo.gif" width="25" height="24" alt="Undo" title="Undo" onclick="rteCommand('rte468846', 'undo')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/redo.gif" width="25" height="24" alt="Redo" title="Redo" onclick="rteCommand('rte468846', 'redo')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img id="bold" class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/bold.gif" width="25" height="24" alt="Bold" title="پررنگ" onclick="rteCommand('rte468846', 'bold', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/italic.gif" width="25" height="24" alt="Italic" title="ایتالیک" onclick="rteCommand('rte468846', 'italic', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/underline.gif" width="25" height="24" alt="Underline" title="خط زیر" onclick="rteCommand('rte468846', 'underline', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/strikethrough.gif" width="25" height="24" alt="strikethrough" title="خط میان" onclick="rteCommand('rte468846', 'strikethrough', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/right_just.gif" width="25" height="24" alt="Align Right" title="چینش راست" onclick="rteCommand('rte468846', 'justifyright', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/centre.gif" width="25" height="24" alt="Center" title="چینش مرکزی" onclick="rteCommand('rte468846', 'justifycenter', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/left_just.gif" width="25" height="24" alt="چینش چپ" title="چینش چپ" onclick="rteCommand('rte468846', 'justifyleft', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/justifyfull.gif" width="25" height="24" alt="Justify Full" title="چینش منظم" onclick="rteCommand('rte468846', 'justifyfull', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/rtl.gif" width="25" height="24" alt="Justify Full" title="چینش راست به چپ" onclick="rteCommand('rte468846', 'rtl')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/ltr.gif" width="25" height="24" alt="Justify Full" title="چینش چپ به راست" onclick="rteCommand('rte468846', 'ltr')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><div id="forecolor_rte468846"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/textcolor.gif" width="25" height="24" alt="Text Color" title="رنگ متن" onclick="dlgColorPalette('rte468846', 'forecolor', '')"></div></td> <td><div id="hilitecolor_rte468846"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/bgcolor.gif" width="25" height="24" alt="Background Color" title="رنگ پس زمینه" onclick="dlgColorPalette('rte468846', 'hilitecolor', '')"></div></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/image.gif" width="25" height="24" alt="Add Image" title="افزودن تصویر" onclick="addImage('rte468846')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><div id="table_rte468846"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/insert_table.gif" width="25" height="24" alt="Insert Table" title="درج جدول" "="" onclick="dlgInsertTable('rte468846', 'table', '')"></div></td> <td><div id="table_rte468846"><img class="rteImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/aparat_new.png" width="56" height="24" alt="Insert Aparat" title="درج ویدئو از aparat" onclick="insertAparat('rte468846')"></div></td> <td><div id="table_rte468846"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/browse.png" width="28" height="18" alt="InsertFromFileManager" title="ارسال از فایل منیجر" onclick="filemanager('rte468846')"></div></td> </tr></tbody></table><iframe id="rte468846" name="rte468846" width="738px" frameborder="0" height="350px" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/blank.htm"></iframe><div><label><input type="checkbox" id="chkSrcrte468846" onclick="toggleHTMLSrc('rte468846');">&nbsp;نمایش به صورت کد HTML</label></div><iframe width="151" height="100" id="cprte468846" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/palette.htm" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="visibility:hidden; position: absolute;"></iframe><input type="hidden" id="hdndata[content1_html]_468846" name="data[content1_html]" value=""></div></div><style type="text/css"></style><script>geteditorinit("http://mihanblog.com/public","data[content1_html]",468846,1,750,350,0,0,"content1_html")</script></b></font></div> text/html 2015-10-10T06:48:00+01:00 lionel.ir فــــر یــد پیغام کنایه آمیز مسی به اداره مالیات http://lionel.ir/post/509 "Y así estoy yo H..." پیغام کنایه آمیز مسی به اداره مالیات لئو مسی یک روز پس از اینکه برای ادای توضیحات در مورد سه فقره فرار مالیاتی، به دادگاهی در بارسلونا فراخوانده شد، در اینستاگرام خود با انتشار عکس نوشته ای، به این مساله واکنش نشان داد. به گزارش "ورزش سه"، مسی که برای او 22 ماه زندان نیز از سوی دادستان ایالتی درخواست شده است، در عکس با چهره ای خندان مشاهده می شود و زیر آن نوشته است:"Y así estoy yo H..." (من اینطوری هستم H). در این جمله، کلمه H به اداره مالیات اشاره دارد و مسی اینگونه نسبت به اتفاق روز گذشته واکنش نشان داده است. text/html 2015-10-06T09:49:00+01:00 lionel.ir فــــر یــد دانلود موزیک ویدئو یاس - همه چی درست میشه http://lionel.ir/post/507 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">یاس :&nbsp;</font></div><ul class="-cx-PRIVATE-PostInfo__comments -cx-PRIVATE-PostInfo__commentsSidebarVariant" data-reactid=".1.1.0.0.2.1" style="margin: 0px -24px; padding: 0px 24px 20px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline; list-style: none; -webkit-box-flex: 1; flex-grow: 1; overflow: auto;"><li class="-cx-PRIVATE-PostInfo__comment" data-reactid=".1.1.0.0.2.1.0" style="margin: 0px 0px 7px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; word-wrap: break-word;"><h1 data-reactid=".1.1.0.0.2.1.0.0" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span data-reactid=".1.1.0.0.2.1.0.0.1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">همه چی درست می شه. كِلیشَست. ولی تنها راه اینه كه امیدوار باشیم به اینكه یه روزی همه چی درست می شه.</font></span></h1></li></ul><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">دانلود موزیک ویدئو جدید <font color="#ff0000">یاس </font>به نام <font color="#ff0000">همه چی درست میشه </font><font color="#33cc00"></font></font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/226/675846/yas/video.jpg" alt="یاس - همه چی درست میشه"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://faridpalang.mihanblog.com/post/507" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7952910642/edame_matlab.gif" alt=""></a></div> text/html 2015-10-05T14:45:51+01:00 lionel.ir فــــر یــد دانلود آهنگ فوق العاده انرژیک یاس - همه چی درست میشه http://lionel.ir/post/508 <div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">بشنوید و لذت ببرید ، آهنگ متفاوت و فوق العاده مثبت و انرژیک <font color="#cc0000">یاس </font>به نام <font color="#cc0000">همه چی درست میشه&nbsp;</font></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/226/675846/yas/yasfix.jpg" alt="یاس"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://lionel.ir/post/508" target="" title=""><font size="5" face="Mihan-Koodak" color="#009900">دانلود در ادامه مطلب</font></a></div> text/html 2015-03-12T14:52:45+01:00 lionel.ir فــــر یــد یاس - بد شدم http://lionel.ir/post/473 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8176590700/25d1a89bb61d892.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">دانلود آهنگ جدید و &nbsp;متفاوت یاس به نام بد شدم!</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">بعد 6 سال درای دلت باز شدن / واسه خودم اومدی یا چونکه یاس شدم....</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://s4.picofile.com/file/8176594684/Yas_Bad_Shodam_Lionel_IR_.mp3.html" target="" title=""><font face="impact" size="5" color="#33cc00">Download</font></a></div> text/html 2015-01-29T11:28:06+01:00 lionel.ir فــــر یــد دانلود آهنگ ساسی مانکن - دیگه نیستم http://lionel.ir/post/446 <div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif"><font size="3">دانلود آهنگ جدید ، زیبا و با احساس</font><font size="4"><b> </b><font color="#cc0000"><b>ساسی مانکن</b></font><b> </b></font><font size="3">به نام </font><font color="#993300"><b><font size="4">دیگه نیستم</font></b> </font><font size="3">...</font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">ساسی مانکن چند وقتی است که تغییر رویه داده و آهنگ های دیس لاو ، احساسی و غمگین می خواند !</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/226/675846/other/DigeNistam.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">دانلود از پیکو فایل&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><a href="http://s4.picofile.com/file/8167279368/sasy_fet_feriP_Lionel_IR.mp3.html" target="_blank" title=""><font face="impact" size="5" color="#009900">Download</font></a><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2015-01-22T16:28:48+01:00 lionel.ir فــــر یــد خلبان یاســـر !!! http://lionel.ir/post/425 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/226/675846/yas/yas.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">یــــاس پرچمش بالاست ولی خودش بالاتره... رو ابرااا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;:)))</font></div> text/html 2015-01-14T14:08:57+01:00 lionel.ir فــــر یــد Goldenclix http://lionel.ir/post/416 <div class="widget-content"><br></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://www.goldenclix.com/?ref=faridpalang"></a><a target="_blank" href="http://www.goldenclix.com/?ref=faridpalang"><img src="http://www.goldenclix.com/images/banner1.gif" border="0" width="468" height="60"></a></div> text/html 2014-08-08T11:39:18+01:00 lionel.ir فــــر یــد وصیت نامه یاس http://lionel.ir/post/415 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/226/675846/yas/7abbcc5c26b7668.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><b>دانلود آهنگ متفاوت و فوق العاده زیبا و شنیدنی <font color="#ff0000">یاس </font>به نام <font color="#ff0000">وصیت نامه</font> از آلبوم سمفونی گربه ها&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8134102426/Yas_Vasiat_Nameh.mp3.html" target="" title=""><font face="impact" size="5" color="#009900">Download</font></a></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><b><br></b></font></div> text/html 2014-07-19T05:43:50+01:00 lionel.ir فــــر یــد مسی : از مردم آرژانتین متشکرم! http://lionel.ir/post/414 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="javascript:newComment(414)" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/226/675846/barca/6.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">متاسفم که نتوانستم قهرمانی را برای هواداران به ارمغان بیاورم ، اما چالش های جدیدی پیش روی ماست و ما باید این مسولیت پذیری را حفظ کنیم تا بتوانیم در بازی های آتی نمایش قابل قبولی را ارائه دهیم .</font></div> text/html 2014-07-13T03:22:07+01:00 lionel.ir فــــر یــد سایت های پاپ آپ کلاه بردار http://lionel.ir/post/412 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/226/675846/miha.jpg" alt="">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/226/675846/3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سلام بچه ها خواهش میکنم چه وبلاگ دار هستید چه نه این مطلب رو به اشتراک بذارید .</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سایت های پاپ آپ همشون از یک منبع تغذیه میشن که در حال حاضر ورشکسته شده و هیچ کدوم از این سایت ها پولی رو به کاربرانشون پرداخت نمیکنن ...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">مثلا خود منن از قبل عید تا حالا هیچی نگرفتم هر چی هم درخواست میدم واریز نمیکنن و جواب نمیدن همشون کلاه بردارن </font>:</div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="times new roman, times, serif" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="times new roman, times, serif" color="#990000"> </font><font size="5" face="times new roman, times, serif" color="#ff0000"><b>میهن وب ادز ، ادز گستر ، کافه نتورک ، تک پاپ آپ و....همشون</b></font></div> text/html 2014-07-05T13:35:00+01:00 lionel.ir فــــر یــد مسی : نیمار امیدوارم زود بهبود پیدا کنی... http://lionel.ir/post/411 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/226/675846/barca/messineymar.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><b>نیمار ستاره برزیل جام جهانی را از دست داد تا خیلی ها برزیل را از حالا بازنده ی دیدار با آلمان بدانند .</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><b>نیمار در دیدار یک چهارم نهایی مقابل کلمبیا با مدافع حریف برخورد کرد و دچار آسیب دیدگی شد .</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><b>پله اسطوره برزیل در این باره گفته : من هم در جام 1962 دچار مصدومیت شدم اما با تلاش هم تیمی هایم در نهایت برزیل قهرمان شد. امیدوارم امسال هم در غیاب نیمار برزیل قهرمان جام شود.</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2014-07-04T13:09:52+01:00 lionel.ir فــــر یــد لویز سوارز تا دوشنبه در بارسلونا http://lionel.ir/post/410 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/226/675846/barca/gfrshghh.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><b>اسکای اسپورتس از قطعی شدن قرار داد لوییز سوارز با بارسلونا خبر داد .</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><b>لویز سوارز تا دوشنبه در بارسلونا خواهد بود تا با باشگاه قرارداد ببندد</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2014-07-02T04:04:09+01:00 lionel.ir فــــر یــد بلژیک حریف بعدی آرژانتین http://lionel.ir/post/409 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/226/675846/barca/messiswiis.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">آرژانتین و بلژیک در وقت های اضافه حریفان خود را شکست دادند تا حریف هم در مرحله یک چهارم نهایی شوند .</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">برای آرژانتین دیماریا روی پاس زیبای <font color="#cc0000">مسی </font>در دقیقه 119 گلزنی کرد و گل های بلژیک را دیبرون (93) لوکاکو (105) به ثمر رساندند . تک گل آمریکا به بلژیک را نیز گرین در دقیقه 107 به ثمر نشاند.</font></div> text/html 2014-07-01T10:19:36+01:00 lionel.ir فــــر یــد سانچز هم رفتنی شد... http://lionel.ir/post/408 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7423692896/NAGHL_football_pitch.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/226/675846/barca/alexi.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><b>&nbsp;بر اساس گزارشات منتشر شده از رسانه های اسپانیایی سانچز &nbsp;از منچستر یونایتد ، آرسنال ، لیورپول و یوونتوس پیشنهاد دارد اما مسولان بارسا در پی آن هستند که او را به بندر لیورپول بفرستند تا با این کار احتمالاً در عوض سوارز را از لیورپول بگیرند .</b></font></div> text/html 2014-07-01T09:56:21+01:00 lionel.ir فــــر یــد ایوان راکتیچ به بارسا پیوست. http://lionel.ir/post/407 <div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7423692896/NAGHL_football_pitch.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/226/675846/barca/ra2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><b>ایوان راکتیچ کروات پس از امضای قرارداد با بارسلونا در تست پزشکی باشگاه حضور پیدا کرد .</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7952910642/edame_matlab.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2014-06-25T09:12:21+01:00 lionel.ir امیر حسین محمدی بزرگترین‌تابلوفرش‌چهره‌جهان‌برای‌مسی http://lionel.ir/post/406 <div align="center"><div>هنر، فرهنگ و تمدن ایران زمین این بار با دستان هنرمند برادران غمخواری نام ایران را در جهان به طنین در آورده است تا با صادرات فرهنگی خود نام این مرز و بوم به نیکی در ذهن یکی از بهترین بازیکنان تاریخ حک شود. برادران غمخواری به سفارش یکی از دوستان خود که در بارسلون اسپانیا سکونت و روابط خوبی با باشگاه محبوب بارسلونا دارد بزرگترین تابلو فرش چهره جهان را با شمایل لیونل مسی آرژانتینی بر روی دار برد<br><br><br><img src="http://8pic.ir/images/t4m2vetevr6zazstn7vv.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div></div> text/html 2014-06-22T11:12:47+01:00 lionel.ir امیر حسین محمدی خانواده ی مسی در حال تماشای بازی "ایران-آرژانتین" http://lionel.ir/post/405 <div style="text-align: center;"><img src="http://8pic.ir/images/gu56aba768ctgr890tzi.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> <br><br><div style="text-align: center;"><a href="http://lionel.ir/post/405" target="" title=""><font face="times new roman, times, serif" size="3" color="#cc33cc"><b>ادامه مطلب</b></font></a></div> text/html 2014-06-21T14:59:28+01:00 lionel.ir فــــر یــد ایران برد ، مسی برد اما آرژانتین باخت... http://lionel.ir/post/404 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/226/675846/barca/656.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">بازی خوب ایران همه رو شگفت زده کرد .</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;در حالی که اگه قبل از بازی از هر کدوم از ما می پرسیدن چی پیش بینی میکنی؟ میگفتیم فقط خدا کنه آبرو ریزی نشه!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">هممون دعا می کردیم که آرژانتین زیاد گل نزنه اما در طول بازی و مخصوصاً نیمه دوم این باور در ما زنده شد که می تونیم آرژانتین رو ببریم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">مهم نیست که ایران باخت ... مساوی با آرژانتین هیچ کمکی به صعود ما نمی کرد ما باید می بردیم ولی داور و خیلی چیزای دیگه باعث شد ایران نتونه گل بزنه . اما باخت و مساوی هیچ فرقی به حال صعود ما نداشتن ما برای صعود محکوم به برد بوسنی بودیم....خدا کنه بازی بوسنی شیرین تموم شه .</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">اما مسی ... سرمربی آرژانتین در مصاحبه بعد ار بازی به همه ی سوال ها جواب داد ما مسی رو داریم !</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">مسی اگرچه تا حدی مهار شده بود اما باز هم به همه ثابت کرد چه اعجوبه ایه! این گل مسی همراه با بازی درخشان بچه های ما در تاریخ ثبت شد!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#33cc00"><b>دانلود گل لیونل مسی به ایران</b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://dl1.video.varzesh3.com/video/clip93/3/international/worldcup/match/iran_argentina_goalmessi.mp4" target="" title=""><font face="impact" size="5" color="#6600cc">Download</font></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2014-06-20T03:31:13+01:00 lionel.ir فــــر یــد ممانعت فیفا از تمرین ایران آرژانتین http://lionel.ir/post/403 <div style="text-align: left;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/226/675846/barca/Argentinairan.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">اگر چه در قوانین فیفا آمده است که دو تیم باید قبل از انجام دیدار آخرین تمرینشان را در ورزشگاه محل برگزاری بازی انجام دهند.</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">قرار است تیم ایران در ورزشگاه ایندیپندنسیا تمرین کند و آرژانتین هم در ورزشگاه سیداد دو گالو آخرین تمرین خود را پیش از دیدار برابر ایران انجام دهد</font></span></div> text/html 2014-06-18T04:11:45+01:00 lionel.ir فــــر یــد مسی : ایران به سرعت در حال رشد است . http://lionel.ir/post/402 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/226/675846/barca/messiIran.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">لیونل مسی در آستانه دیدار تیمش با ایران گفت : همه می گویند ما در گروه آسانی قرار داریم و بازی در مقابل ایران آسان است اما در جام جهانی چنین چیزی وجود ندارد ، همه تیم ها خوب هستند و <b>ایران </b>هم از این قاعده مستثنا نیست و به سرعت در حال رشد است .</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">وی افزود : ما در دیدار با بوسنی اشتباهات زیادی مرتکب شدیم که امیدوارم در مقابل <b>ایران </b>برطرفشان کنیم .</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">مسی از سیستم 5-3-2 تیمش مقابل بوسنی هم انتقاد کرد و گفت &nbsp;: این سیستم باعث شد من و آگوئرو از تیم جدا بیفتیم .... ما باید با سه مهاجم بازی کنیم . و بهتر است تمرکزمان روی بازی خودمان باشد و کمتر به تیم های دیگر فکر کنیم ، اگر ما بهترین بازی خودمان را بکنیم مطمئناً در همه دیدار ها می توانیم پیروز باشیم .</font></div> text/html 2014-06-16T10:39:30+01:00 lionel.ir فــــر یــد آرژانتین - بوسنی http://lionel.ir/post/401 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/226/675846/barca/aarrbosni.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">اولین بازی مسی در جام جهانی یک گل را برای او به همراه داشت ، گل زیبای لیونل مسی در این دیدار نشان از آماده تر شدن او دارد .</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3" color="#990000">خلاصه بازی را می توانید از LIONEL.IR دریافت کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">دانلود از پیکوفایل</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8126772968/bosni_1_arg_2_YAS0MESSI_0.mp4.html" target="" title=""><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#009900">Download</font></a></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2014-06-15T14:12:39+01:00 lionel.ir فــــر یــد مسی :دیدار با بوسنی یک آغاز عالی است http://lionel.ir/post/400 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/226/675846/barca/ssmm.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">لیونل مسی کاپیتان آرژانتین 2:30 بامداد دوشنبه به همراه یارانش به مصاف بوسنی می رود .</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">مسی : بازی با بوسنی می تواند یک شروع خوب باشد . قهرمانی در برزیل رویای من است که همیشه خواب آن را می بینم ،امیدوارم به واقعیت تبدیل شود .</font></div> text/html 2014-06-05T02:23:05+01:00 lionel.ir فــــر یــد مسی : به هم تیمی هایم حسودی می کنم! http://lionel.ir/post/399 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/226/675846/barca/lionel.messiu.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">لئو مسی بر این باور است که پس از جام جهانی 2010 به بلوغ رسیده است و امیدوار است جام 2014 را بالای سر ببرد .</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">خبرنگاری از او پرسید بهترین بازیکنان دنیا از نظر تو ؟ مسی جواب داد ژاوی اینیستا و نیمار!</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">او همچنین افزود : میخواهم با آرژانتین قهرمان جام جهانی شوم ، اما نه به خاطر اینکه دیدگاه مردم را نسبت به خودم تغییر دهم به خاطر اینکه افتخاری از این بالا تر وجود ندارد...من به هم تیمی هایم در بارسا حسودی می کنم ، مهم نیست که چقدر از آنها احساس قهرمان شدن در جام جهانی را بپرسم ، آنها نمی توانند این شادی را توصیف کنند .</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">او همچنین در مورد زندگی خصوصی اش گفت : پدر شدن باعث می شود که یک جور دیگر به همه چیز نگاه کنید ، اکنون پسر من اولین اولویت من است و چیز های دیگر در اولویت های بعدی...</div> text/html 2014-05-29T06:34:46+01:00 lionel.ir فــــر یــد دانلود فایل صوتی فری استایل زیبای یاس http://lionel.ir/post/398 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/226/675846/yas/bargasht.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">دانلود از پیکو فایل</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s1.picofile.com/file/8124785418/YAS_free.mp3.html" target="" title="">Download</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div>