--*..::کلوپ هواداران یــاس و مسی::..*-- *****Lionel.IR***** Faridpalang.mihanblog.com Lionel.Mihanblog.com --------------------------------------------- http://lionel.ir 2015-09-02T14:17:25+01:00 text/html 2015-04-29T03:59:44+01:00 lionel.ir Artin آمار و خلاصه بازی http://lionel.ir/post/506 <video width="480" height="270" controls=""><source src="http://dl1.video.varzesh3.com/video/clip94/2/spain/laliga/week34/barcelona_6_0_getafe.mp4" type="video/mp4"><object width="480" height="270" data="http://upload.video.varzesh3.com/ads/player/flowplayer.commercial-3.2.16.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="wmode" value="transparent"><param name="flashVars" value="config={'key':'#$91a8c9ed1c5201f9e8b','logo':{'url':'http://video.varzesh3.com/logonull.png','fullscreenOnly':false,'opacity':0},'contextMenu':[{'Dev By SAMANAMA.Com':'function()'},'Video Player v.2.1'],'playlist':['http://video.varzesh3.com/wp-content/uploads/280415_barcelona_6_0_getafe_site.jpg',{'url':'http://dl1.video.varzesh3.com/video/clip94/2/spain/laliga/week34/barcelona_6_0_getafe.mp4','autoPlay':false}]}"><param name="src" value="http://upload.video.varzesh3.com/ads/player/flowplayer.commercial-3.2.16.swf"><img alt="بارسلونا ۶-۰ ختافه" src="http://video.varzesh3.com/wp-content/uploads/280415_barcelona_6_0_getafe_site.jpg" width="480" height="270" title="بارسلونا ۶-۰ ختافه"></object></video><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8185542300/Screenshot_86_.png" alt=""></div> text/html 2015-04-29T03:10:35+01:00 lionel.ir Artin نتیجه بازی http://lionel.ir/post/505 <div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/9/96/FCB.svg/200px-FCB.svg.png" alt="FCB.svg"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/1/10/Getafe_cf.png/200px-Getafe_cf.png" alt="logo"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">بارسلونا6-0ختافه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">گل های بارسلونا:</font></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 19.1399993896484px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;مسی ( ' 9 )&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 19.1399993896484px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 19.1399993896484px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">سوارز ( ' 25 )</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 19.1399993896484px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 19.1399993896484px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">نیمار ( ' 28 )</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 19.1399993896484px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 19.1399993896484px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;ژاوی ( ' 30 )</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 19.1399993896484px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 19.1399993896484px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">سوارز ( ' 40 )</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 19.1399993896484px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 19.1399993896484px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;مسی (&nbsp;</font></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large; line-height: 19.1399993896484px; text-align: justify;">47 )</span></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">گل های ختافه:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">-</font></div> text/html 2015-04-25T11:35:09+01:00 lionel.ir Artin نتیجه بازی http://lionel.ir/post/504 <div style="text-align: center;"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/9/96/FCB.svg/200px-FCB.svg.png" alt="FCB.svg"><font face="times new roman, times, serif" size="7">0-2</font><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/a/a5/Rcd_espanyol_de_barcelona.png/175px-Rcd_espanyol_de_barcelona.png" alt="logo"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8184805318/Screenshot_73_.png" alt=""></div> text/html 2015-04-24T16:52:33+01:00 lionel.ir Artin به مناسبت درگذشت تیتو ویلانوا http://lionel.ir/post/503 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/xOovF]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://rozup.ir/up/jazzabestan/Pictures/Edame%20Matlab%204.gif"></div> text/html 2015-04-09T03:49:16+01:00 lionel.ir Artin آمار بازی http://lionel.ir/post/501 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8181541326/Screenshot_68_.png" alt=""> text/html 2015-04-09T03:47:15+01:00 lionel.ir Artin خلاصه بازی http://lionel.ir/post/499 <video width="480" height="270" controls=""><source src="http://dl1.video.varzesh3.com/video/clip94/1/spain/laliga/week30/barcelona_4_0_almeria.mp4" type="video/mp4"><object width="480" height="270" data="http://upload.video.varzesh3.com/ads/player/flowplayer.commercial-3.2.16.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="wmode" value="transparent"><param name="flashVars" value="config={'key':'#$91a8c9ed1c5201f9e8b','logo':{'url':'http://video.varzesh3.com/logonull.png','fullscreenOnly':false,'opacity':0},'contextMenu':[{'Dev By SAMANAMA.Com':'function()'},'Video Player v.2.1'],'playlist':['http://video.varzesh3.com/wp-content/uploads/080415_barcelona_4_0_almeria.jpg',{'url':'http://dl1.video.varzesh3.com/video/clip94/1/spain/laliga/week30/barcelona_4_0_almeria.mp4','autoPlay':false}]}"><param name="src" value="http://upload.video.varzesh3.com/ads/player/flowplayer.commercial-3.2.16.swf"><img alt="بارسلونا ۴-۰ آلمریا" src="http://video.varzesh3.com/wp-content/uploads/080415_barcelona_4_0_almeria.jpg" width="480" height="270" title="بارسلونا ۴-۰ آلمریا"></object></video> text/html 2015-04-09T00:40:49+01:00 lionel.ir Artin سکوت جامعه جهانی در برابر حرکت زشت رونالدو http://lionel.ir/post/498 <div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">در جریان بازی الکلاسیکو 3 فروردین رونالدو پس از گرفتن کارت زرد یک حرکت بسیار زشت و ناپسند انجام داد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">که بدلیل زشت بودن آن، ما از انتشار فیلم، عکس و یا حتی متنی از آن خودداری کردیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">حالا با گزشت 2 هفته از آن جریان، هنوز هم هیچ واکنشی نسبت حرکت رونالدو نشان داده نشده</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">و حتی خیلی ها کار او را انکار کردند؛</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">سایت های خارجی که هیچ گونه خبری از آن منتشر نکردند و تعداد کمی از سایت ها ایران</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">مانند ورزش3 کار رونالدو را پینه کردند و مدعی شدند که رونالدو به داور گفته است:متیو(اسم داور)، کارت دوست داری؟!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">در حالی که رونالدو چیزی فرارتر از کارت به داور گفت؛</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">تنها سایتی که آن خبر را به درستی منتشر کرد weloba.com بود که تک و تنها به حرکت رونالد واکنش نشان داد.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">آیا رونالدو با وجود کار هایی مانند: کتک زدن بازیکن کوردوبا، در گیری لفظی با خبرنگاران، نا سازگاری با دیگر بازیکنان رئال، حرکت زشت در بازی الکلاسیکو و...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">در این فصل، باز هم مانند سال های قبل که اصلا خوب نبود، توپ طلا را دریافت می کند؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">با اینکه مسی در این فصل فوق العاده بوده باشد و رونالدو این کار های غیر اخلاقی را انجام داده باشد اما باز عجیب و دور از ذهن نیست که رونالدو را بهترین معرفی کنند زیرا این سکوت نشان دهنده ی چگونگی رونالدو در یافت توپ طلا های 14 و 2014 می باشد.</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8181506318/Screenshot_67_.png" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8181506542/Screenshot_64_.png" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8181506492/Screenshot_65_.png" alt=""></div> text/html 2015-04-08T06:06:06+01:00 lionel.ir Artin نتیجه نهایی بازی http://lionel.ir/post/497 <div style="text-align: center;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7208958274/FC_Barcelona_icon_128.png"><font face="times new roman, times, serif" size="6">بارسلونا3-0</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: xx-large;">آ</span><font face="times new roman, times, serif" size="6">لمریا</font><img src="http://www.udalmeriasad.com/image/layout_set_logo?img_id=16106&amp;t=1426846828771" alt="Inicio"></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">گل ها(<font color="#ff0000">بار</font><font color="#000099">سلونا</font>):</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">مسی('33)</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">سوارز('55)</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">بارترا('75)</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">سوارز('90)</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">گل ها(<font color="#cc0000">آلمر</font>یا):</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">-</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">-</font></div> text/html 2015-04-06T06:16:16+01:00 lionel.ir Artin خلاصه بازی http://lionel.ir/post/496 <video width="480" height="270" controls=""><source src="http://dl1.video.varzesh3.com/video/clip94/1/spain/laliga/week29/celtavigo_0_1_barcelona.mp4" type="video/mp4"><object width="480" height="270" data="http://upload.video.varzesh3.com/ads/player/flowplayer.commercial-3.2.16.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="wmode" value="transparent"><param name="flashVars" value="config={'key':'#$91a8c9ed1c5201f9e8b','logo':{'url':'http://video.varzesh3.com/logonull.png','fullscreenOnly':false,'opacity':0},'contextMenu':[{'Dev By SAMANAMA.Com':'function()'},'Video Player v.2.1'],'playlist':['http://video.varzesh3.com/wp-content/uploads/050415_celtavigo_0_1_barcelona.jpg',{'url':'http://dl1.video.varzesh3.com/video/clip94/1/spain/laliga/week29/celtavigo_0_1_barcelona.mp4','autoPlay':false}]}"><param name="src" value="http://upload.video.varzesh3.com/ads/player/flowplayer.commercial-3.2.16.swf"><img alt="سلتاویگو ۰-۱ بارسلونا" src="http://video.varzesh3.com/wp-content/uploads/050415_celtavigo_0_1_barcelona.jpg" width="480" height="270" title="سلتاویگو ۰-۱ بارسلونا"></object></video> text/html 2015-04-05T16:35:44+01:00 lionel.ir Artin آمار بازی http://lionel.ir/post/495 <div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">بارسلونا دقایقی پیش موفق شد با تک گل متیو سلتاویگو را شکست داده و&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">جایگاه خود را در جدول حفظ کند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">آمار و ارقام بازی:</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8180887476/Screenshot_59_.png" alt=""></div> text/html 2015-04-05T15:42:23+01:00 lionel.ir Artin نتیجه بازی؛ http://lionel.ir/post/494 <div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8117887526/Celta_de_Vigo_icon.png"><font face="times new roman, times, serif" size="6">FCB 1 - 0 CEL</font><img src="http://s1.picofile.com/file/7208958274/FC_Barcelona_icon_128.png"></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6">بازی تمام شد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6">گل ها(<font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#ff6666">بارسلونا</font>):</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6">متیو('73)</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6">گل ها(<font color="#00cccc">سلتا ویگو</font>):</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6">-</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6">کارت ها(</font><span style="color: rgb(255, 102, 102); font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: xx-large;">بارسلونا):</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: xx-large;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">سوارز</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">('45)</span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: xx-large;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">بوسکتس</span>('85)</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: xx-large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: xx-large;">کارت ها(</span><font color="#00cccc" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: xx-large;">سلتا ویگو</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: xx-large;">):</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: xx-large; background-color: rgb(255, 255, 0);">میشائیل روندلی('24)</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: xx-large; background-color: rgb(255, 0, 0);">فابیان اورلاندا('88)</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: xx-large; background-color: rgb(255, 255, 0);">نولیتو('90)</span></div><div style="text-align: -webkit-left;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-left;"><br></span></div> text/html 2015-03-31T06:41:54+01:00 lionel.ir Artin لیست بهترین مهجمان جهان، مسی اول، رونالدو کجاست؟ http://lionel.ir/post/493 <div style="text-align: center;"><span style="line-height: 19.25px; text-align: justify;"><font size="5" face="georgia, times new roman, times, serif">Football Observatory طبق بررسی هایش</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 19.25px; text-align: justify;"><font size="5" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 19.25px; text-align: justify;"><font size="5" face="georgia, times new roman, times, serif">یک لیست 105 نفری از بهترین مهجمان جهان تهیه کرده که&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 19.25px; text-align: justify;"><font size="5" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 19.25px; text-align: justify;"><font size="5" face="georgia, times new roman, times, serif">مسی در رتبه اول قرار دارد،</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 19.25px; text-align: justify;"><font size="5" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 19.25px; text-align: justify;"><font size="5" face="georgia, times new roman, times, serif">سوارز و نیمار هم به ترتیب در رتبه های4 و 12 قرار دارند.</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 19.25px; text-align: justify;"><font size="5" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 19.25px; text-align: justify;"><font size="5" face="georgia, times new roman, times, serif">اما رونالدو کجاست؟!</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 19.25px; text-align: justify;"><font size="5" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 19.25px; text-align: justify;"><font size="5" face="georgia, times new roman, times, serif">رونالدو در رده ی </font><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="7">29 </font><font face="times new roman, times, serif" size="5">قرار دارد!</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 19.25px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8179984018/captura_de_pantalla_2015_03_31_a_les_10_32_15.png" alt=""></div> text/html 2015-03-31T06:17:29+01:00 lionel.ir Artin ژاوی خبر پیوستن به السد را تکذیب کرد؛ http://lionel.ir/post/492 <div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">ژآاوی هرناندز، هافبک کهنه کار بارسلونا، پس از برگشت از قطر مصاحبه ای</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">کوتا انجام داد؛ وی خبر پیوستنش به السد را تکذیب کرد و مدعی شد که</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">وی فقط یک دیدار با السد داشته و هیچگونه قرار دادی امضاء نکرده است</font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://static2.varzesh3.com/files/picture/01026041.jpg"></div> text/html 2015-03-30T16:42:48+01:00 lionel.ir Artin کلیپ حرکات رونالدو در زندگی عمومی http://lionel.ir/post/491 [http://www.aparat.com/v/3ZmeP] text/html 2015-03-27T03:06:45+01:00 lionel.ir Artin ژاوی از بارسلونا می رود** http://lionel.ir/post/490 <div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">دیروز روزنامه الموندو خبری غیر رسمی مبنی بر پیوستن ژاوی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;به تیم السد قطر را منتشر کرد؛</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">اما امروز این خبر تائید شد و سلطان بارسلونا که تا کنون از همه بیشتر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">برای بارسلونا بازی کرده است، قرار دادی 3 ساله با تیم السد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">امضاء کرده و در پایان این فصل از بارسلونا می رود؛</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">البته لازم بذکر است ژاوی به طور کامل از بارسلونا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">جدا نمی شود بلکه مسئولیت مشاور آکادمی بارسلونا را بر عهده خواهد داشت.</font><img src="http://www.patugh.ir/up/2011/10/xavi-1.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/074/019/size_1000x562/XAVI.v1383901260.jpg"></div> text/html 2015-03-23T05:53:18+01:00 lionel.ir Artin گل گرت بیل آفساید بود، داور اشتباه نمی کرد! http://lionel.ir/post/487 <div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">دیشب در بازی بارسلونا و رئال مادرید، در اواخر نیمه اول، گرت بیل موفق شد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">دروازه بارسلونا را باز کند؛</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">اما داور گل وی را آفساید تشخیص داد و گل را مردود اعلام کرد؛</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">که سر و صدای رئالی هارا در آورد!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">آنها مدعی می شدند که گل مردود نبوده و داور به سود بارسلونا قضاوت می کند!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">در عکس زیر مشاهده می کنید هنگامی که بازیکنان رئال می خواستند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">توپ را به گرت بیل برسانند، رونالدو جلو تر از همه مدافعان بوده&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">و آفساید به درستی اعلام شده است؛</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8178679000/01025846.jpg" alt=""></div> text/html 2015-03-23T03:06:49+01:00 lionel.ir Artin خلاصه بازی http://lionel.ir/post/486 <div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">دیشب یک الکلاسیکوی جذاب بین دو تیم بارسلونا و رئال مادرید برگزار شد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">که بارسلونا توانست 2 بر 1 پیروز شود؛</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">در ویدئوی زیر خلاصه بازی دیشب را مشاهده می کنید:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div> <video width="480" height="270" controls=""><source src="http://dl1.video.varzesh3.com/video/clip94/1/spain/laliga/week28/barcelona_2_1_realmadrid.mp4" type="video/mp4"><object width="480" height="270" data="http://upload.video.varzesh3.com/ads/player/flowplayer.commercial-3.2.16.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="wmode" value="transparent"><param name="flashVars" value="config={'key':'#$91a8c9ed1c5201f9e8b','logo':{'url':'http://video.varzesh3.com/logonull.png','fullscreenOnly':false,'opacity':0},'contextMenu':[{'Dev By SAMANAMA.Com':'function()'},'Video Player v.2.1'],'playlist':['http://video.varzesh3.com/wp-content/uploads/220315_barcelona_realmadrid_02_ax.jpg',{'url':'http://dl1.video.varzesh3.com/video/clip94/1/spain/laliga/week28/barcelona_2_1_realmadrid.mp4','autoPlay':false}]}"><param name="src" value="http://upload.video.varzesh3.com/ads/player/flowplayer.commercial-3.2.16.swf"><img alt="بارسلونا ۲-۱ رئال‌مادرید" src="http://video.varzesh3.com/wp-content/uploads/220315_barcelona_realmadrid_02_ax.jpg" width="480" height="270" title="بارسلونا ۲-۱ رئال‌مادرید"></object></video> text/html 2015-03-22T17:38:10+01:00 lionel.ir Artin آمار بازی http://lionel.ir/post/485 <div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">دقایقی پیش بارسلونا موفق شد 2 بر 1 رئال را شکست دهد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">در عکس های زیر آمار این الکلاسیکوی هیجان انگیز را مشاهده می کنید:</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8178626268/1.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8178626368/2.png" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8178626400/3.png" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8178626468/5.png" alt=""></div> text/html 2015-03-20T20:26:53+01:00 lionel.ir Artin ویدئوی قرعه کشی 1/4 لیگ قهرمانان http://lionel.ir/post/482 <div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">امروز قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">لیگ قهرمانان اروپا انجام شد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">در ویدئوی زیر مراسم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">قرعه کشی را</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">مشاهده</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">میکنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div> <video width="480" height="270" controls=""><source src="http://dl1.video.varzesh3.com/video/clip93/12/video/havashi/ghorekeshi_1_4_champion.mp4" type="video/mp4"><object width="480" height="270" data="http://upload.video.varzesh3.com/ads/player/flowplayer.commercial-3.2.16.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="wmode" value="transparent"><param name="flashVars" value="config={'key':'#$91a8c9ed1c5201f9e8b','logo':{'url':'http://video.varzesh3.com/logonull.png','fullscreenOnly':false,'opacity':0},'contextMenu':[{'Dev By SAMANAMA.Com':'function()'},'Video Player v.2.1'],'playlist':['http://video.varzesh3.com/wp-content/uploads/200315_ghorekeshi_1_4_champion.jpg',{'url':'http://dl1.video.varzesh3.com/video/clip93/12/video/havashi/ghorekeshi_1_4_champion.mp4','autoPlay':false}]}"><param name="src" value="http://upload.video.varzesh3.com/ads/player/flowplayer.commercial-3.2.16.swf"><img alt="قرعه‌کشی مرحله یک‌چهارم لیگ‌قهرمانان‌اروپا" src="http://video.varzesh3.com/wp-content/uploads/200315_ghorekeshi_1_4_champion.jpg" width="480" height="270" title="قرعه‌کشی مرحله یک‌چهارم لیگ‌قهرمانان‌اروپا"></object></video> text/html 2015-03-20T07:41:52+01:00 lionel.ir Artin نتیجه قرعه کشی http://lionel.ir/post/481 <div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6">نتایج قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا:</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8178260634/Screenshot_35_.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6">بارسلونا-پاریس سنت ژرمن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6">رئال مادرید-اتلتیکو مادرید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6">پورتو-بایرن مونیخ</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6">یوونتوس-موناکو</font></div> text/html 2015-03-19T03:47:03+01:00 lionel.ir Artin خلاصه بازی http://lionel.ir/post/480 <div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">ویدئوی خلاصه بازی بارسا و منچستر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div> <video width="480" height="270" controls=""><source src="http://dl1.video.varzesh3.com/video/clip93/12/jam/champion/barcelona_1_0_mancity.mp4" type="video/mp4"><object width="480" height="270" data="http://upload.video.varzesh3.com/ads/player/flowplayer.commercial-3.2.16.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="wmode" value="transparent"><param name="flashVars" value="config={'key':'#$91a8c9ed1c5201f9e8b','logo':{'url':'http://video.varzesh3.com/logonull.png','fullscreenOnly':false,'opacity':0},'contextMenu':[{'Dev By SAMANAMA.Com':'function()'},'Video Player v.2.1'],'playlist':['http://video.varzesh3.com/wp-content/uploads/180315_barcelona_1_0_mancity.jpg',{'url':'http://dl1.video.varzesh3.com/video/clip93/12/jam/champion/barcelona_1_0_mancity.mp4','autoPlay':false}]}"><param name="src" value="http://upload.video.varzesh3.com/ads/player/flowplayer.commercial-3.2.16.swf"><img alt="بارسلونا ۱-۰ منچسترسیتی" src="http://video.varzesh3.com/wp-content/uploads/180315_barcelona_1_0_mancity.jpg" width="480" height="270" title="بارسلونا ۱-۰ منچسترسیتی"></object></video> text/html 2015-03-19T03:31:15+01:00 lionel.ir Artin بازتاب جهانی مسی http://lionel.ir/post/479 <div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">دیشب بعد از بازی بارسلونا در برابر سیتی، اضحار نظرات بسیاری در مورد مسی شده&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">است؛</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">با هم چندی از آن ها را مرور کنیم:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">ژاوی:مسی نه تنلا بهترین بازیکن جها، بهترین بازیکن تاریخ است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">لوییز انریکه:مسی بهترین بازیکن تاریخ است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">ایوان راکیتیچ:فکر کنم بازیکنان منچستر سیتی هم از بازی مسی لذت بردند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">مانوئل پیگرینی:در مهار مسی کاملا نا توان بودیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">پپ گواردیولا:دیدن دوباره مسی برایم نعمت است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">پپ گواردیولا:دیدن مسی لذت بخش است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">ماسکرانو:مسی یک اسطوره ی زنده است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">ترشتگن:عملکرد مسی همه را شگفت زده کرد، او فوق العاده است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">بارتومئو:مسی در این بازی هر کار دلش میخوات می کرد و به نظرم سیتی خوش شانس</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">بود که گل های بیشتری دریافت نکرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">اشلی یانگ:نمایش مسی با شکوه بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">(لازم بذکر است مسی بهترین بازیکن زمین نیز شده است)</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">این هم ویدئوی حرکت زیبای مسی و واکنش گواردیولای حاضر در نیو کمپ:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div> <video width="480" height="270" controls=""><source src="http://dl1.video.varzesh3.com/video/clip93/12/video/havashi/vakonesh_goardiola.mp4" type="video/mp4"><object width="480" height="270" data="http://upload.video.varzesh3.com/ads/player/flowplayer.commercial-3.2.16.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="wmode" value="transparent"><param name="flashVars" value="config={'key':'#$91a8c9ed1c5201f9e8b','logo':{'url':'http://video.varzesh3.com/logonull.png','fullscreenOnly':false,'opacity':0},'contextMenu':[{'Dev By SAMANAMA.Com':'function()'},'Video Player v.2.1'],'playlist':['http://video.varzesh3.com/wp-content/uploads/180315_vakonesh_goardiola.jpg',{'url':'http://dl1.video.varzesh3.com/video/clip93/12/video/havashi/vakonesh_goardiola.mp4','autoPlay':false}]}"><param name="src" value="http://upload.video.varzesh3.com/ads/player/flowplayer.commercial-3.2.16.swf"><img alt="واکنش گواردیولا به حرکت تکنیکی مسی" src="http://video.varzesh3.com/wp-content/uploads/180315_vakonesh_goardiola.jpg" width="480" height="270" title="واکنش گواردیولا به حرکت تکنیکی مسی"></object></video> text/html 2015-03-18T17:06:46+01:00 lionel.ir Artin آمار بازی http://lionel.ir/post/478 <div style="text-align: center;"><font size="5">بازی تمام شد؛</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">آمار و ارقام بازی:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8177978468/Screenshot_30_.png" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8177978542/Screenshot_31_.png" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8177978618/Screenshot_32_.png" alt=""></div> text/html 2015-03-14T14:06:47+01:00 lionel.ir Artin نتیجه بازی http://lionel.ir/post/475 <div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6">بارسلونا 2 - 0 ایبار</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6">باز هم مسی برای بارسا گل زد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6">زننده گل های بارسا:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6">مسی دقیقه 31-مسی دقیقه 54</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6">زننده گل های ایبار:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6">-</font></div> text/html 2015-03-12T14:52:45+01:00 lionel.ir فــــر یــد یاس - بد شدم http://lionel.ir/post/473 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8176590700/25d1a89bb61d892.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">دانلود آهنگ جدید و &nbsp;متفاوت یاس به نام بد شدم!</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">بعد 6 سال درای دلت باز شدن / واسه خودم اومدی یا چونکه یاس شدم....</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://s4.picofile.com/file/8176594684/Yas_Bad_Shodam_Lionel_IR_.mp3.html" target="" title=""><font face="impact" size="5" color="#33cc00">Download</font></a></div>